Wypadek na drodze – potrącenie pieszego

Poszkodowana doznała szeregu poważnych obrażeń skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu na poziomie 25%. Sprawa została zgłoszona do towarzystwa ubezpieczeń (TU) sprawcy zdarzenia. W terminie ustawowym została wydana decyzja w sprawie. Poszkodowanej przyznano zadośćuczynienie w kwocie 42 000 zł pomniejszone o 70 % przyczynienia.

Ustalono z akt sprawy, iż bezpośrednią przyczyną zaistnienia przedmiotowego wypadku było niewłaściwe zachowanie pieszej, która naruszyła zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Piesza podjęła zamiar przekroczenia jezdni w miejscu niedozwolonym bez zachowania wymaganych warunków ostrożności. Od niniejszej decyzji zostało sporządzone odwołanie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zmianę stanowiska odnośnie przyczynienia się poszkodowanej do zaistnienia przedmiotowej szkody poparte orzecznictwem w zakresie przyznawania przyczynienia oraz wysokości zadośćuczynienia. TU podtrzymało wcześniej zajęte stanowisko, uznając za ostateczne.

Nie mogliśmy przyjąć takiego stanu sprawy, dlatego też skierowaliśmy kolejne odwołania, które okazały się skuteczne. TU zaproponowało ugodowe zakończenie sprawy. Po wielokrotnych negocjacjach udało się podwyższyć kwotę zadośćuczynienia do 60 000 zł i zmniejszyć przyczynienie się poszkodowanej do 60%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *