Odszkodowania powypadkowe

OMEGA Kancelarie Prawne pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:

Odszkodowania za wypadek w pracy . Odszkodowania za wypadek w pracy .
Odszkodowania za wypadek na chodniku. Odszkodowania za wypadek na chodniku.
Odszkodowania za wypadek w rolnictwie . Odszkodowania za wypadek w rolnictwie .

Odszkodowania za wypadek w pracy

W przypadku, gdy zdarzenie było wywołane zaniedbaniami pracodawcy:

  • kiedy stanowisko pracy nie było przygotowane zgodnie z przepisami prawa, nie było przeprowadzonych odpowiednich szkoleń,
  • pracownik nie posiadał wymaganych badań lekarskich bądź też nie był wyposażony w wymagane ochraniacze.

W tej sytuacji pracownikowi przysługuje roszczenie o zapłatę świadczeń w postaci odszkodowania, zadośćuczynienia oraz odpowiednio rent, bezpośrednio od pracodawcy. Wielu pracodawców chroni się przez wykupienie polis ubezpieczeniowych od takich zdarzeń, co skutkuje ponoszeniem przez nich osobistej odpowiedzialności naprawienia szkody.

Odszkodowania za wypadek na chodniku

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania jej w takim stanie, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu innych osób. Zasada ta nabiera szczególnego wymiaru w czasie trudnych warunków pogodowych. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek utrzymanie w należytym stanie chodników, przejść dla pieszych, przystanków autobusowych. W okresie zimowym – kiedy lawinowo rośnie liczba osób poszkodowanych w wyniku pośliźnięć na nieuprzątniętych ze śniegu, oblodzonych chodnikach, warto pamiętać o zasadzie, iż każde zaniedbanie właściciela takiej nieruchomości rodzi jego odpowiedzialność i pojawia się jego zobowiązanie do naprawienia szkody.

Odszkodowania za wypadek w rolnictwie
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Chroni ono rolnika, który w związku z prowadzeniem działalności rolniczej wyrządził szkodę osobie trzeciej.
OC rolników obejmuje szkody wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

 

Przeprowadzamy bezpłatną analizę,
dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
Zespół najlepszych ekspertów
indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.
Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy.
Ponosząc wszystkie opłaty wstępne dajemy gwarancję osiągnięcia sukcesu.

Zobacz także:


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby