OMEGA Kancelarie Prawne
pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:

<strong>Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej.</strong> Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej.
<strong>Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny.</strong> Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny.
Odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej
Sąd określając wysokość odszkodowania przyznanego najbliższym członkom rodziny osoby zmarłej z powodu wypadku zawinionego przez inną osobę, jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej, jest obowiązany wziąć pod uwagę różnicę między stanem, w jakim znaleźli się członkowie rodziny zmarłego po jego śmierci a ich przewidywanym stanem materialnym, gdyby zmarły żył.
Zadośćuczynienie za śmierć najbliższego członka rodziny
Osoby, które utraciły swoich najbliższych w wyniku wypadku drogowego czy innych zdarzeń zawinionych cudzym działaniem lub zaniechaniem, mogą się ubiegać od sprawców zdarzenia (odpowiednio od towarzystw ubezpieczeniowych) pokrycia poniesionych strat w wyniku doznanej szkody.
Obecne zmiany z prawie dają możliwość domagania się zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej za zdarzenie w okresie pomiędzy 3 sierpnia 1997, a 3 sierpnia 2008 powołując się na naruszenie dóbr osobistych czyli zerwania więzi rodzinnych.
  • zwrot kosztów pochówku, w tym ceremonii żałobnej, kwiatów na grób, przygotowania stypy, strojów związanych z czasem żałoby, pomnika;
  • renta alimentacyjna.

 

Przeprowadzamy bezpłatną analizę,
dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
Zespół najlepszych ekspertów
indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.
Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy.
Ponosząc wszystkie opłaty wstępne dajemy gwarancję osiągnięcia sukcesu.

Zobacz także:


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby