Kredyt we frankach szwajcarskich, o co chodzi?

Chcielibyśmy poruszyć temat, który przez wiele lat budził wiele emocji i kontrowersji – kredyt we frankach szwajcarskich. To zjawisko, które dotyczyło setki tysięcy osób na całym świecie, w tym również w Polsce. Z danych Biura Informacji Kredytowej wynika, że aktualnie 899 tysięcy Polaków spłaca kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich. Frankowicze stanowią 5,95% wszystkich kredytobiorców w Polsce!

Jeśli masz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, ten artykuł jest dla Ciebie.

Kredyty we frankach szwajcarskich były bardzo popularne w Polsce w latach 2000-2015. W tym czasie wiele osób decydowało się na ten rodzaj finansowania ze względu na atrakcyjne oprocentowanie. Warto jednak zaznaczyć, że zaciąganie kredytów we frankach nie było bez ryzyka.

Podstawową przyczyną popularności kredytów w tej walucie była różnica w oprocentowaniu w porównaniu do kredytów w polskich złotych. W pewnym okresie czasu stawki procentowe były znacznie niższe w Szwajcarii, co przyciągało wielu potencjalnych kredytobiorców. Jednak warto zauważyć, że kredyty we frankach szwajcarskich były udzielane w walucie obcej, co wiązało się z pewnym ryzykiem.

Wraz z nagłym wzrostem wartości franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut, takich jak złoty, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Spowodowane to było zjawiskiem znane, jako aprecjacja franka, które wpłynęło na znaczne wzrosty rat kredytów. W rezultacie wiele osób zaczęło mieć problemy ze spłatą swoich zobowiązań.

W tym artykule postaramy się przedstawić Państwu kluczowe informacje na temat kredytów we frankach szwajcarskich, przedstawimy możliwości rozwiązania problemów z nimi związanych. Jeśli jesteś kredytobiorcą we frankach szwajcarskich, przeczytanie tego artykułu może pomóc Ci zrozumieć sytuację i podjąć odpowiednie kroki.

Kredyt we frankach szwajcarskich – podstawowe informacje i mechanizm działania

Kredyt we frankach szwajcarskich przez wiele lat przyciągał uwagę osób poszukujących korzystnego finansowania. Jednak, zanim zdecydujemy się na ten rodzaj kredytu, ważne jest, aby poznać jego podstawowe informacje i zrozumieć, jak działa.

Kredyt we frankach szwajcarskich to forma kredytu hipotecznego, w której kwota pożyczki jest wyrażana w szwajcarskich frankach (CHF). Jest to inny sposób niż tradycyjne kredyty w polskich złotych. Warto zaznaczyć, że banki udzielające takich kredytów zazwyczaj nie są polskimi instytucjami, ale zagranicznymi bankami mającymi siedzibę w Szwajcarii.

Mechanizm działania kredytów we frankach szwajcarskich różni się od tradycyjnych kredytów. Oprocentowanie kredytu we frankach szwajcarskich jest często oparte na tzw. LIBOR (London Interbank Offered Rate) – międzybankowej stopie procentowej, która jest ustalana na rynku międzybankowym. Może to oznaczać, że oprocentowanie kredytu będzie zmieniać się w zależności od zmian na rynku finansowym.

Jakie są ryzyka związane z kredytem we frankach szwajcarskich?

Pierwszym znaczącym ryzykiem jest ryzyko kursowe. Kredyt we frankach szwajcarskich jest zaciągany w obcej walucie, co oznacza, że kurs wymiany franka szwajcarskiego do polskiego złotego może ulegać wahaniom. Jeśli kurs wzrośnie, to wysokość raty kredytu w złotych może znacznie wzrosnąć, co może wpłynąć na zdolność kredytobiorcy do regularnej spłaty zadłużenia.

Kolejnym ryzykiem jest ryzyko stopy procentowej. Kredyty we frankach szwajcarskich często opierają się na LIBOR lub innych międzybankowych stopach procentowych. Jeśli te stopy wzrosną, to może to prowadzić do zwiększenia kosztów kredytu i wyższych rat.

Innym ryzykiem jest także brak stabilności regulacji prawnych. Zmiany w przepisach regulujących kredyty we frankach szwajcarskich mogą mieć wpływ na warunki umowy kredytowej oraz obciążenia finansowe kredytobiorcy.

Dodatkowo, wiele osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, doświadczyło trudności spowodowanych aprecjacją franka szwajcarskiego. Nagły wzrost wartości tej waluty w stosunku do innych, takich jak złoty, spowodował znaczne zwiększenie rat kredytowych, co doprowadziło do trudności finansowych dla wielu kredytobiorców.

Pamiętaj, że każda sytuacja kredytowa jest indywidualna, dlatego zawsze zalecamy skonsultowanie się z profesjonalistą w dziedzinie prawa przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji związanych z kredytem we frankach szwajcarskich, takim jak między innymi Nasza Kancelaria.

Kredyt denominowany i indeksowany

Różnica pomiędzy kredytem indeksowanym a denominowanym we frankach szwajcarskich polega na sposobie, w jaki wartość kredytu jest ustalana i spłacana. Oto szczegółowe wyjaśnienie różnicy między tymi dwoma rodzajami kredytów:

Kredyt denominowany we frankach szwajcarskich: W przypadku kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, wartość kredytu jest ustalana i spłacana w tej samej walucie, jaką jest frank szwajcarski. Oznacza to, że zarówno kapitał, jak i odsetki są wyrażane i spłacane we frankach szwajcarskich przez okres trwania kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty całej kwoty kredytu we frankach szwajcarskich, bez uwzględnienia kursów walutowych.

Kredyt indeksowany we frankach szwajcarskich: Natomiast w przypadku kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich, wartość kredytu jest ustalana w innej walucie, na przykład w euro lub lokalnej walucie. Spłata kredytu odbywa się jednak w oparciu o indeks lub kurs wymiany między tą walutą a frankiem szwajcarskim. Rata kredytu jest obliczana na podstawie zmian wartości tej innej waluty w stosunku do franka szwajcarskiego. Kredytobiorcy są narażeni na ryzyko fluktuacji kursów walutowych, ponieważ rata kredytu będzie się zmieniać w zależności od zmian w kursie wymiany między tymi dwiema walutami. Podsumowując, w przypadku kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich wartość kredytu i spłata odbywają się w tej samej walucie – franku szwajcarskim. Natomiast w przypadku kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich wartość kredytu jest ustalana w innej walucie, a spłata odbywa się na podstawie indeksu lub kursu wymiany między tą walutą a frankiem szwajcarskim. Różnica polega na tym, czy spłata kredytu jest bezpośrednio związana z kursem franka szwajcarskiego (kredyt denominowany) czy też z kursem innej waluty (kredyt indeksowany).

Przegląd aktualnej sytuacji na rynku kredytów we frankach szwajcarskich

Obecna sytuacja na rynku kredytów we frankach szwajcarskich jest ważnym aspektem do zrozumienia dla wszystkich, którzy mają taki rodzaj kredytu. Zapoznanie się z aktualnymi trendami i wydarzeniami może pomóc w podejmowaniu lepiej poinformowanych decyzji finansowych.

W ostatnich latach obserwujemy pewne zmiany na rynku kredytów we frankach szwajcarskich. Wprowadzenie przez banki szwajcarskie nowych zasad udzielania takich kredytów i rygorystyczne wymagania dotyczące zdolności kredytowej sprawiły, że dostępność takich pożyczek jest ograniczona. Banki skupiają się na zabezpieczeniu siebie przed ryzykiem i preferują udzielanie kredytów w krajowej walucie.

Ponadto, wiele osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich w przeszłości, doświadczyło trudności związanych z aprecjacją franka i wzrostem rat. W rezultacie, regulacje prawne zostały wprowadzone w niektórych krajach, aby chronić konsumentów i zapewnić im pewność w zakresie warunków kredytowych.

W Polsce, dla osób mających kredyty we frankach szwajcarskich, istnieje możliwość skorzystania z programu „Frankowicze 2.0”, który ma na celu umożliwienie konwersji kredytów we frankach na kredyty w złotych. Jest to inicjatywa mająca na celu złagodzenie obciążeń finansowych dla osób dotkniętych problemami związanych z kursem franka szwajcarskiego.

Jednak warto zauważyć, że sytuacja na rynku kredytów we frankach szwajcarskich jest dynamiczna i może ulegać zmianom. Dlatego istotne jest monitorowanie aktualnych informacji i konsultacja z profesjonalistami, aby być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami i potencjalnymi rozwiązaniami.

Czym zawiniły banki?

Ø  Kierując się zasadą jednostronności przeniosły całe ryzyko wzrostu wartości waluty, w okresie kredytu wyłącznie na klientów.

Ø  W momencie zawierania umowy w walucie obcej w sposób niewystarczający poinformowały klienta o skutkach ryzyka kredytu indeksowanego do waluty obcej.

Ø  Brak możliwości przewalutowania kredytu na złotówki w trakcie trwania umowy wyczerpuje znamiona zapisu ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO.

Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać pomoc?

1.      Musisz posiadać kredyt we franku szwajcarskim lub euro

2.      Bank nie wypowiedział Ci umowy

3.      Spłacasz raty terminowo, umowa nie jest w trakcie wypowiedzenia

Jakie są ryzyka związane z kredytem we frankach szwajcarskich?

Kredyt we frankach szwajcarskich wiąże się z pewnym ryzykiem, które warto zrozumieć przed podjęciem decyzji o jego zaciągnięciu. Oto kilka głównych sytuacji związanych z takim kredytem:

1.      Ryzyko kursowe: Największym ryzykiem związanym z kredytem we frankach szwajcarskich jest zmienność kursu franka w stosunku do waluty kraju, w którym kredytobiorca ma dochody. Jeśli kurs franka wzrasta, raty kredytu mogą znacznie wzrosnąć, co może prowadzić do trudności w spłacie.

2.      Ryzyko płynności: W przypadku wystąpienia trudności finansowych lub utraty dochodu, kredytobiorcy we frankach szwajcarskich mogą napotkać trudności w spłacie kredytu. W takiej sytuacji, brak płynności finansowej może prowadzić do opóźnień lub zaległości w spłacie rat.

3.      Ryzyko oprocentowania: Kredyty we frankach szwajcarskich często mają zmienne oprocentowanie, które może się zmieniać wraz z warunkami na rynku. Wzrost stóp procentowych może prowadzić do wzrostu rat kredytowych, co zwiększa obciążenie finansowe dla kredytobiorców.

4.      Brak pewności, co do przyszłości: Świat finansów jest nieprzewidywalny, a sytuacje gospodarcze i polityczne mogą mieć wpływ na wartość walut. Brak pewności, co do przyszłości kursu franka szwajcarskiego może powodować niepewność i ryzyko dla kredytobiorców. 5.      Ryzyko restrukturyzacji kredytu: Banki mogą zdecydować o restrukturyzacji kredytu we frankach szwajcarskich, co może prowadzić do zmiany warunków spłaty. To może wpłynąć na budżet kredytobiorcy i wymagać dostosowania jego planów finansowych.

Na czym polega unieważnienie umowy kredytu we frankach?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich to proces, w którym kredytobiorca, przy wsparciu prawnika lub specjalisty, dąży do uznania nieważności umowy kredytowej zawartej z bankiem. Celem unieważnienia jest uznanie, że umowa jest niezgodna z prawem lub zawiera elementy, które naruszają prawa kredytobiorcy.

Proces unieważnienia może być oparty na różnych podstawach prawnych, takich jak naruszenie przepisów konsumenckich, brak odpowiedniej informacji lub transparentności ze strony banku, niewłaściwe metody sprzedaży kredytu, nieważność klauzul umownych lub innych naruszeń przepisów prawa.

W przypadku udanej próby unieważnienia umowy kredytowej, skutkiem może być uznanie, że umowa jest nieważna od samego początku, co oznacza, że ​​kredytobiorca nie jest zobowiązany do dalszej spłaty kredytu. Ponadto, jeśli kredytobiorca już spłacił część lub całość kredytu, może również ubiegać się o zwrot nadpłaty.

Warto zaznaczyć, że proces unieważnienia umowy kredytu we frankach szwajcarskich może być skomplikowany i wymagać profesjonalnego doradztwa prawnego. Każdy przypadek jest indywidualny, a możliwość unieważnienia umowy zależy od wielu czynników, takich jak prawo obowiązujące w danej jurysdykcji, okoliczności zawarcia umowy i dowody na ewentualne naruszenia prawa przez bank.

Korzyści płynące z unieważnienia umowy kredytu we frankach są znaczące. Oto kilka głównych korzyści:

·         Stabilność finansowa: Unieważnienie umowy kredytu we frankach eliminuje ryzyko związane z wahaniem kursu franka szwajcarskiego. Kredytobiorca może spodziewać się stałych rat kredytowych w polskiej walucie, co ułatwia planowanie budżetu i zapewnia większą stabilność finansową.

·         Ograniczenie kosztów: Unieważnienie umowy kredytu we frankach może prowadzić do znacznego zmniejszenia całkowitych kosztów kredytu. Dzięki przeliczeniu zadłużenia na złote, kredytobiorca unika płacenia wysokich spreadów walutowych oraz niekorzystnych kursów wymiany.

·         Ochrona przed zadłużeniem: Wahania kursu franka szwajcarskiego mogą prowadzić do znacznego wzrostu zadłużenia kredytobiorcy. Unieważnienie umowy kredytu we frankach pozwala uniknąć sytuacji, w której kredytobiorca zmuszony jest do spłacania znacznie większej sumy, niż początkowo zakładał.

·         Możliwość uzyskania zwrotu nadpłaconych kwot: W przypadku unieważnienia umowy kredytu we frankach istnieje możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconych wcześniej kwot. To dodatkowy aspekt, który może przynieść znaczące korzyści finansowe dla kredytobiorcy.

Klauzule niedozwolone:

Ø  Klauzula ogólna z art. 385 3 pkt 4 Kodeksu cywilnego – „przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy”;

Ø  Klauzula ogólna z art. 385 3 pkt 14 Kodeksu cywilnego – „pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia

Ø  Klauzula ogólna z art. 385 3 pkt 19 Kodeksu cywilnego – „przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia”

Ø  Klauzula ogólna z art. 385 3  pkt 20 Kodeksu cywilnego – „przewidują uprawnienia kontrahenta konsumenta do określenia lub podwyższenia ceny lub wynagrodzenia po zawarciu umowy bez przyznania konsumentowi prawa odstąpienia od umowy”.

Więcej na https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-cywilny-16785996/art-385-1

Jak możemy pomóc w przypadku kredytów we frankach szwajcarskich?

Jeśli masz kredyt we frankach szwajcarskich i napotykasz trudności finansowe związane z kursami walutowymi, istnieją organizacje i specjaliści, którzy mogą Ci pomóc w tej sytuacji. Oto kilka sposobów, w jakie możemy Ci pomóc:

Doradztwo finansowe: Nasi doświadczeni prawnicy specjalizują się w kredytach we frankach szwajcarskich i są w stanie ocenić Twoją sytuację i zaproponować odpowiednie rozwiązania. Mogą przeanalizować Twoje finanse, zrozumieć Twoje cele i pomóc Ci w podjęciu najlepszej decyzji dotyczącej dalszej spłaty kredytu.

Renegocjacja warunków kredytu: Współpracujemy z bankami i instytucjami finansowymi w celu renegocjacji warunków Twojego kredytu we frankach szwajcarskich. Możemy negocjować zmiany w oprocentowaniu, restrukturyzację rat lub przedłużenie okresu spłaty, aby łagodzić Twoje obciążenia finansowe.

Monitorowanie rynku: Nasz zespół śledzi bieżące wydarzenia i zmiany na rynku kredytów we frankach szwajcarskich. Dzięki temu możemy dostarczyć Ci aktualne informacje i wskazówki dotyczące najlepszych strategii finansowych.

Pomoc prawna: Jeśli potrzebujesz wsparcia w kwestiach prawnych związanych z kredytem we frankach szwajcarskich, możemy skierować Cię do prawników, którzy mają doświadczenie w tych sprawach.

Pozew do sądu: Dla każdego klienta przygotowujemy szczegółową symulację, która pokazuje potencjalne zyski wynikające z takiego procesu. Okazuje się, że po około 10 latach spłaty, większość klientów faktycznie spłaca praktycznie całe swoje zadłużenie, a unieważnienie umowy kredytowej oznacza dla nich praktycznie rozliczenie z bankiem. Taka sytuacja stwarza im niezwykle komfortową sytuację i pozwala na realne i szybkie uwolnienie się od kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

To niezwykle korzystne rozwiązanie dla klientów, które daje im możliwość odzyskania kontroli nad swoimi finansami i zakończenia ciężaru związanego z kredytem frankowym. Proces unieważnienia umowy kredytowej może zapewnić klientom realną ulgę i znaczącą poprawę ich sytuacji finansowej.

Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny, a potencjalne korzyści i wyniki mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Dlatego ważne jest skonsultowanie się z profesjonalistą zajmującym się takimi sprawami, który będzie w stanie dokładnie ocenić sytuację klienta i zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania.

Jak wygląda to w Omega Kancelarie Prawne?

Odkryj naszą bezkonkurencyjną ofertę i skorzystaj z naszych usług już dziś! W przeciwieństwie do innych firm, u nas analiza jest całkowicie darmowa! Nie pobieramy żadnych opłat na etapie wstępnym, dzięki czemu możesz bez obaw skorzystać z naszych profesjonalnych usług. Po przeprowadzonej analizie, otrzymasz szczegółowe i kompleksowe informacje dotyczące twojej sytuacji finansowej oraz pełen zakres możliwości, które jesteśmy w stanie dla ciebie zrealizować.

Co więcej, nie musisz płacić z góry za nasze usługi. Rozliczamy się dopiero za konkretne czynności, które wykonujemy w trakcie prowadzenia twojej sprawy, dzięki czemu jesteś zawsze na bieżąco z postępem i działaniami naszych doświadczonych mecenasa. W niektórych przypadkach, oferujemy nawet prowadzenie sprawy wyłącznie na zasadzie prowizji, więc płacisz nam dopiero po jej wygraniu!

Ponadto, nasze ogromne doświadczenie w branży sprawia, że możesz mieć pełne zaufanie, że jesteś w najlepszych rękach. Nie ryzykuj z niewiarygodnymi firmami, postaw na naszą solidność i profesjonalizm!

Nie czekaj dłużej – skorzystaj z naszej usługi już teraz i przekonaj się, jak możemy ci pomóc osiągnąć twoje finansowe cele! 

RECZNIK FINANSOWY: https://rf.gov.pl/tag/frankowicze/


RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH: https://bip.brpo.gov.pl/pl/kategoria-tematyczna/frankowicze


ULGA PODATKOWA DLA FRANKOWICZOW: https://www.gov.pl/web/finanse/ulga-podatkowa-dla-tzw-frankowiczow-przedluzona-na-kolejne-dwa-lata


https://www.kis.gov.pl/documents/6609173/7571635/ulga+odsetkowa.pdf


URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW: https://finanse.uokik.gov.pl


NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/kredyty-frankowe-panstwo-pozwolilo-bankom-na-zbyt-wiele.html


WYROK: https://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000603_II_C_000064_2017_Uz_2019-04-19_001


Statystki: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Liczba-aktywnych-kredytow-frankowych-spadla-o-prawie-polowe-8508617.html