Kancelaria Prawna OMEGA – odszkodowania w Zamościu

Omega Kancelarie Prawne Sp z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Wiodącym celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, również poprzez wykup zaniżonego odszkodowania od ubezpieczyciela. 

Pomagamy w każdej sprawie – wystarczy, że są spełnione następujące przesłanki:

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie / Nie dostałeś odszkodowania.
Posiadasz dokumentację wypadku / szkody.
Zdarzenie miało miejsce do 20 lat wstecz.

Wstępna i bezpłatna analiza zasadności odszkodowania
przeprowadzana przez naszego prawnika


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

 

Przeprowadzamy bezpłatną analizę, Przeprowadzamy bezpłatną analizę,
dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
Zespół najlepszych ekspertów Zespół najlepszych ekspertów
indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.
Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy. Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy.
Ponosząc wszystkie opłaty wstępne dajemy gwarancję osiągnięcia sukcesu.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy, błędy medyczne

Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy i błędy w sztuce lekarskiej – odszkodowania powypadkowe lub zadośćuczynienie egzekwowane z ubezpieczenia OC sprawcy. Odszkodowanie powypadkowe przysługuje wszystkim poszkodowanym z wyjątkiem sprawcy zdarzenia. Odszkodowanie za błędy medyczne przysługuje poszkodowanym z obowiązkowego OC i wypłacane jest z konta ubezpieczyciela. Ubezpieczyciele najczęściej zaniżają stawki zadośćuczynienia. Oferta naszej Kancelarii obejmuje także odszkodowania za wypadki podczas prac rolnych i błędy medyczne. Poszkodowani w wypadkach nie wiedzą, że mają prawo dostać wyższe odszkodowanie. Zespół naszych radców prawnych udziela pomocy pokrzywdzonym w uzyskaniu odpowiednio wysokich sum zadośćuczynienia. Zadośćuczynienie za zaniedbanie medyczne wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe z polisy OC placówki medycznej.

PRZYKŁADOWA SPRAWA:

Roszczący Pan Robert G. na skutek wypadku komunikacyjnego z dnia 04.12.2011 r. stracił siostrę. W dniu 01.03.2013 r. zwrócił się do naszej Kancelarii Prawnej o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej. Kancelaria zgłosiła roszczenie do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku tj. UNIQA TU S.A. Początkowo TU odmówiło wypłaty należnego świadczenia powołując się na znikomość ujemnych następstw takich jak m.in. brak bliskiego pokrewieństwa, nie utrzymywanie stałych stosunków rodzinnych, brak bliskiej więzi ze zmarłym itp. Kancelaria złożyła odwołanie od decyzji, które skutkowało wypłatą należnego na rzecz roszczącej zadośćuczynienia.