Kancelaria Prawna OMEGA – odszkodowania w Zalewie

Omega Kancelarie Prawne Sp z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Wiodącym celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, również poprzez wykup zaniżonego odszkodowania od ubezpieczyciela. 

Pomagamy w każdej sprawie – wystarczy, że są spełnione następujące przesłanki:

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie / Nie dostałeś odszkodowania.
Posiadasz dokumentację wypadku / szkody.
Zdarzenie miało miejsce do 20 lat wstecz.

Wstępna i bezpłatna analiza zasadności odszkodowania


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

 

Przeprowadzamy bezpłatną analizę, Przeprowadzamy bezpłatną analizę,
dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
Zespół najlepszych ekspertów Zespół najlepszych ekspertów
indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.
Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy. Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy.
Ponosząc wszystkie opłaty wstępne dajemy gwarancję osiągnięcia sukcesu.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy, błędy medyczne

Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy i błędy w sztuce lekarskiej – odszkodowania powypadkowe lub zadośćuczynienie egzekwowane z ubezpieczenia OC sprawcy. Poszkodowani w wypadkach nie są świadomi, że przysługuje im zdecydowanie wyższe odszkodowanie. Nasza Kancelaria ma w swojej ofercie m. in. odszkodowania za wypadki w miejscach publicznych i błędy medyczne. Prawnicy naszej Kancelarii udzielają pomocy pokrzywdzonym w uzyskaniu odpowiednich kwot zadośćuczynienia. Odszkodowanie powypadkowe przysługuje każdemu poszkodowanemu z wyłączeniem sprawcy wypadku. Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej przysługuje poszkodowanemu z ubezpieczenia OC i wypłacane jest z rachunku towarzystwa ubezpieczeniowego. Zadośćuczynienia za zaniedbania medyczne wypłacane są przez towarzystwa ubezpieczeniowe z polis OC placówek medycznych. Firmy ubezpieczeniowe na ogół zaniżają wypłaty odszkodowań.