Kancelaria Prawna OMEGA – odszkodowania w Kielcach

Omega Kancelarie Prawne Sp z o.o. zajmuje się profesjonalnym doradztwem oraz prowadzeniem spraw spornych pomiędzy poszkodowanym a towarzystwem ubezpieczeniowym. Wiodącym celem naszej działalności jest pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach, również poprzez wykup zaniżonego odszkodowania od ubezpieczyciela. 

Pomagamy w każdej sprawie – wystarczy, że są spełnione następujące przesłanki:

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie / Nie dostałeś odszkodowania.
Posiadasz dokumentację wypadku / szkody.
Zdarzenie miało miejsce do 20 lat wstecz.

Wstępna i bezpłatna analiza zasadności odszkodowania
przeprowadzana przez naszego prawnika


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby

 

Przeprowadzamy bezpłatną analizę, Przeprowadzamy bezpłatną analizę,
dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
Zespół najlepszych ekspertów Zespół najlepszych ekspertów
indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.
Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy. Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy.
Ponosząc wszystkie opłaty wstępne dajemy gwarancję osiągnięcia sukcesu.

 

Odszkodowania powypadkowe z OC sprawcy, błędy medyczne

Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy i błędy w sztuce lekarskiej – odszkodowania powypadkowe lub zadośćuczynienie egzekwowane z ubezpieczenia OC sprawcy. Na ogół ubezpieczyciele zaniżają sumy odszkodowań. Zadośćuczynienie lub odszkodowanie za błąd medyczny wypłacane jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe z ubezpieczenia OC szpitala. Ofiary wypadków nie są świadome, że mają możność otrzymać wyższe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Odszkodowanie za błąd lekarski należy się uczestnikowi z polisy OC i wypłacane jest z rachunku ubezpieczyciela. Odszkodowanie powypadkowe jest należne wszystkim poszkodowanym z wyłączeniem sprawcy wypadku samochodowego. Radcy prawni naszej Kancelarii służą pomocą poszkodowanym w wypadkach w odebraniu zadowalających sum odszkodowań. W zakresie usług naszej Kancelarii są również odszkodowania za wypadki na drogach i błędy medyczne.

PRZYKŁADOWA SPRAWA:

W 2011 r. Pan Stanisław podczas wykonywania prac związanych malowaniem elewacji budynku spadł z rusztowania i upadł plecami na zimię. Z pomocą współpracowników poszkodowany udał się do Szpitala. Po wykonaniu badań stwierdzono u Pana Stanisława obrażenia w postaci stłuczenia okolicy lędźwiowo – krzyżowej kręgosłupa oraz złamanie trzonu jednego z kręgów. Pan Stanisław zgłosił się do naszej Kancelarii Prawnej celem uzyskania pomocy w dochodzeniu roszczeń za doznany uszczerbek na zdrowiu. Na rzecz poszkodowanego Kancelaria uzyskała 19 000 zł.

Dochodzenie roszczeń powypadkowych to aktualnie coraz powszechniejsza oferta kancelarii prawnych. Dzięki szybkiej pomocy prawników pokrzywdzeni otrzymują coraz wyższe odszkodowania za wypadki drogowe i w pracy oraz odszkodowania za błędy lekarzy. Pomoc w odszkodowaniach za wypadki chodnikowe oraz odszkodowania za błędy lekarzy znajdują się w zakresie usług firm odszkodowawczych. Klienci kancelarii dają radcom prawnym upoważnienia do zastępowania ich przed firmą ubezpieczeniową z zamiarem otrzymania zadośćuczynienia. Priorytetem kancelarii prawnej jest podjęcie działań prawnych zmierzających do wyegzekwowania znacząco wyższych kwot odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Coraz częstszymi odszkodowaniami wypłacanymi z polisy OC są odszkodowania po wypadkach w miejscu pracy. Oferta kancelarii zawiera także odszkodowania za wypadki podczas pracy i zaniedbania medyczne.