Kancelaria OMEGA
Bezpłatna analiza zasadności odszkodowania

Kancelaria Prawna OMEGA - odszkodowania powypadkowe

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

Dochodzenie roszczeń bez opłat wstępnych

Dochodzenie odszkodowań powypadkowych ma na celu uzyskanie dla pokrzywdzonego odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu lub straty majątkowej, a w przypadku wypadków śmiertelnych zadośćuczynienia dla rodziny. Nie jest łatwe uzyskanie samemu satysfakcjonującego odszkodowania. Aby uzyskać wyższą rekompensatę za szkody wskazana jest pomoc kancelarii prawnej specjalizującej się w dziedzinie prawa odszkodowań. W tego typu sprawach bardzo istotną rolę pełni wiedza i doświadczenie. Nasza Kancelaria zajmuje się dochodzeniem odszkodowań od 2005 roku. Wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, wypadki w pracy, wypadki w rolnictwie, wypadki śmiertelne, wypadki na chodniku, wypadki w miejscach publicznych - odszkodowania powypadkowe i zadośćuczynienie skutecznie egzekwowane z ubezpieczenia OC sprawcy.

Wypadki na chodniku, szkody osobowe, obrażenia ciała

Odszkodowania

Darmowy kontakt z prawnikiem:

662 224 719

Szkody majątkowe, uszczerbek na zdrowiu, wypadki śmiertelne


Wstępna i bezpłatna analiza zasadności odszkodowania
przeprowadzana przez naszego prawnika

Zgłoś sprawę

Pomoc w odszkodowaniach bez opłat wstępnych!

Wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy, wypadki chodnikowe

pomoc w odszkodowaniach

PRZYKŁADOWA SPRAWA: W dniu 09.07.2013 r. Pan Fabian R. doznał urazu w postaci rany ciętej goleni prawej. Rana została z odłamkami szkła. Poszkodowany zgłosił się na SOR Szpitala w Dąbrowie. Rana została chirurgicznie zaopatrzona i Poszkodowany został wypisany do domu. Dalsze leczenie Pan Fabian R. kontynuował w Przychodni Chirurgicznej gdzie 19.07.2013 r. miał przeprowadzony zabieg usunięcia szwów. Pomimo upływu czasu rana nie goiła się dobrze. Ponadto Pan Robert R. odczuwał silne dolegliwości bólowe w okolicach rany. Zaniepokojony stanem zdrowia zgłosił się do lekarza rodzinnego, który po przeprowadzeniu badania fizykalnego stwierdził pasmo twardej tkanki łącznej w okolicy rany prawego podudzia. W związku z poczynionymi obserwacjami Pan Fabian R. został skierowany do Poradni Chirurgicznej a następnie w dniu 10.04.2014 r. Pan Fabian R. ponownie trafił do Szpitala w Dąbrowie. Po przeprowadzeniu badań dignostycznych u Pana Fabiana R. stwierdzono obecność ciała obcego w bliźnie po ranie odniesionej w dniu 09.07.2013 r. Konieczna była interwencja chirurgiczna i ponowne otworzenie rany, ponieważ obecność ciała obcego w ranie spowodowała rozwój stanu zapalnego. Po operacji okazało się, iż w ranie tkwił prawie pięciocentymetrowy odłamek szkła. Poszkodowanemu zalecono dalsze leczenie w Poradni Chirurgicznej oraz przepisano antybiotyki. Zaniedbanie lekarzy doprowadziło do tego, iż Pan Fabian R. przez ponad pół roku musiał się zmagać z dolegliwościami bólowymi powodowanymi przez pozostawiony odłamek. Faktem jest również, iż pozostawiony odłamek stanowił realne zagrożenie dla zdrowia Pana Fabiana R., doprowadził m.in. do rozwoju stanu zapalnego. Początkowo Pana Fabian R. próbował samodzienie dochodzić roszczeń. Niestety pomimo odwołań szpital odmawiał przyjęcia odpowiedzialności. W związku z powyższym po pomoc Pan Fabian udał się do prawników - specjalizujących się w uzyskiwaniu odszkodowań. Pomoc naszej Kancelarii Prawnej okazała się skuteczna i dzięki temu Pan Fabian uzyskał odszkodowanie w całkiem wysokiej kwocie.

Dochodzenie odszkodowań bez wstępnych opłat!

POMOC

Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie? Pomożemy Ci uzyskać więcej.

Kontakt z prawnikiem

Przytrafił Ci się błąd w sztuce lekarskiej? Możesz ubiegać się o odszkodowanie z OC placówki medycznej.

Kontakt z prawnikiem

Miałeś wypadek komunikacyjny, w pracy, na chodniku lub w gospodarstwie rolnym? Należy Ci się odszkodowanie z OC.

Kontakt z prawnikiem